Đây là mẫu thiết kế nội thất biệt thự mà các kiến trúc sư đã thiết kế và thi công cho nhà anh Đăng một đại gia tại Thanh Hóa

Nội thất biệt thự nhà anh Đăng

Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 3
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 4
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 2
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 5
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 1
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 6
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 7
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 9
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 11
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 10
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 8
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 12
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng
Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 3 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 4 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 2 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 5 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 1 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 6 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 7 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 9 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 11 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 10 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 8 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng 12 Nội thất biệt thự nhà anh Đăng